Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իմ սպասելիքները վաղվա քննարկումից

Վաղը մենք հանդիպելու ենք Լիտվիայի դեսպանի և Նիդերլանդների նորանշանակ դեսպանին: Կարծում եմ՝ շատ հետաքրքիր քննարկում ենք ունենալու: Ես նրա համար հետևյալ երեք հարցերն եմ նախապատրաստել.

1. Դուք ի՞նչ եք անում Հայաստան-Նիդերլանդներ դիվանագիտական կապերը զարգացնելու համար:

2. Դուք ինչ-որ բան արե՞լ եք Արցախյան պատերազմի ժամանակ Հայաստանին օգնելու համար:

3. Դուք ինչպիսի՞ շփման մեջ եք Հայաստանի Արտաքին գործերի նախարարության հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: