պահանջարկ

Պահանջարկապրանքների ու ծառայությունների այն քանակն է, որը գնորդները ցանկանում են գնել տվյալ պահին, տվյալ գնով։ Պահանջարկի չափերը որոշվում են գնորդների վճարունակ հնարավորություններով, այսինքն՝ դրամական միջոցների այն գումարով, որով պետք է ապրանքներ գնվեն։ Տարբերում են բնակչության կամ անձնական (անհատական) և արտադրողների կամ արտադրական (արտադրողական)։ Պահանջարկի առաջին օբյեկտ են ժողովրդական սպառման ապրանքներն ու անձնական սպառման համար օգտագործվող ծառայությունները, երկրորդի՝ արտադրողական սպառման պրոցեսում կիրառվող արտադրության միջոցները։ Պահանջարկի մեծությունը պայմանավորված է գնով։ Այդ մեծության վրա ազդում են գնային և ոչ գնային գործոններ։ Պահանջարկը հասարակության ամբողջ պահանջմունքը չէ, այլ միայն բավարարման ենթակա, դրամական միջոցներով ապահովված ապրանքային զանգվածի պահանջմունքը։ Պահանջարկի մեծության միջև գործում է հակադարձ կամ բացասական կապ, այս հակադարձ կապն անվանվում է պահանջարկի օրենք։

հայոց լեզու

Տրիոլետ

Տրիոլետը բանաստեղծության կայուն ձև է , որը բաղկացած է ութ տողից: Տրիոլետի առաջին տողը նույնությամբ կրկնվում է իբրև չորրորդ և յոթերորդ տողեր, իսկ երկրորդ տողը՝ իբրև ութերորդ տող։ Համապատասխանաբար բանաստեղծությունը ունի ընդամենը երկու հանգ, որոնք կրկնվում են չորսական անգամ։

Չարենցի տրիոլետներից՝

«Զրնգում է շուրջս աստղազարդ գիշերը»

«Հիմա ամեն ինչ անիմաստ է»

«Շրշում են իմ շուրջը, շրշում»:

Սոնետ

Բաղկացած է 14 տողից՝ սկզբում երկու քառատող և վերջում երկու եռատող։ Սոնետի հանգավորման  ձևերը շատ բազմազան են։ Ամենից բնորոշն այն ձևն է, երբ սոնետի քառատողերն ունենում են երկու ընդհանուր հանգ, որոնք տողերն իրար են կապում օղակաձև կամ խաչաձև հանգավորումով։ Իսկ եռատողերի մեջ հանդես է գալիս երեք հանգային վերջավորություն՝ ամենատարբեր դասավորությամբ։ առանձին դեպքերում էլ սոնետը կարող է ունենալ երեք քառատող և մեկ եզրափակիչ երկտող։

Չարենցի սոնետներից՝

«Ես ինչպե՞ս Ձեզ չսիրեմ»

Ռուբայի

Ռուբային՝ պարսկա-արաբական պոեզիայում քառատող ավարտուն բանաստեղծություն է , առավելապես խոհական-փիլիսոփայական բնույթի։ Դասական քառյակի մեջ հանգավորվում են առաջին, երկրորդ և չորրորդ տողերը, իսկ երրորդը մնում է ամուրի՝ անհանգ։ Ռուբայաթի կամ քառյակի ժանրում ստեղծագործել են՝ Հովհաննես Շիրազը, Եղիշե Չարենցը, Հովհաննես Թումանյանը և ուրիշներ։

Չարենցի Ռուբայիներից՝

«Նա հոսում է, ալիք առ ալիք»

«Քո ամե՛ն մի, ամե՛ն մի զարկին»

«Նա կուզեր, որ լինի անէ»:

Գազել

Բանաստեղծության կայուն ձև, բաղկացած է մի քանի երկտող տներից, որի մեջ առաջին տան զույգ և մնացած տների երկրորդ տողերի վերջնամասերը կրկնվում են, իսկ դրանց նախորդող բառերը ներքին հանգ են կազմում։

Տարածված է Արևելքում և հատկապես Պարսկաստանում։ Սկսել է ձևավորվել IX-X դդ.-ում։ Առաջին տան երկու տողերն էլ ավարտվում են նույն բառով կամ բառերով, իսկ դրանց նախորդող բառերը հանգավորվում են։ Տողավերջում կրկնվող բառերը կոչվում են ռեդիֆ։ Նույնը կրկնվում է նաև բոլոր հաջորդ տների երկրորդ տողերում։

«Ծիածան»

«Տաղարան»

«Մորս համար գազել»

Առաջադրանք

Առաջադրանք 310.

 • Թանգարանի սրահներից բոլորում ցուցադրվող վաթսունական առարկա կա:
 • Դպրոցի ամեն մի դասարանում տասվեց սեղան է դրված:
 • Յուրաքանչյուր մի երամում տասնհինգական կռունկ է:
 • Այստեղ ամեն մի գետ երեքական վտակ ունի:

Առաջադրանք 311.

 1. Աշխատանքի նպատակ ունենալ:
 2. Խաղի հնարավորություն ընձռել:
 3. Ուսման նպատակ ունենալ:
 4. Հանգստի հնարավորություն ունենալ:
 5. Գործելու հնարավորություն ունենալ:
 6. Խաղալու հնարավորություն ընձռել:
 7. Սովորելու հնարավությունը ընձռել:
 8. Հանգստանալու հնարավորություն ունենալ:

Առաջադրանք 312.

Հին Բաբելոնի հարստությունն ու պերճությունը դեպի իրենց էին գրավում ճամփորդներին: Նրանք գալիս էին իրենց աչքերով տեսնելու քաղաքի յուրօրինակ պարիսպները, որոնց վրայով մի քանի կառք կարող էր կողք-կողքի ընթանալ:
Սակայն ճամփորդներին ամենից ավելի հրապուրում էր Նաբուգոդոնոսոր թագավորի սքանչելի պալատը: Պալատի կողքին վեր էր խոյանում, հրաշագեղ մի շինություն կախովի այգիները: Թագավորը դրանք կառուցել էր իր սիրելի կնոջ համար: Թագուհին մեդացի էր՝ իր հայրենիքի զմրուխտ լեռներին ու անտառներին սովոր: Տոթ ու անտառազուրկ Բաբելոնում կարոտում էր Մեդիայի լեռնային անտառների զովին ու հովանուն: Կնոջ տխրությունը մեղմացնելու համար համար Նաբուգոդոնոսորը որոշեց նրան կարծես լեռներից բերված ամբողջ մի օազիս ընծայել: Եվ կամարակապ չորս հարկերից բաղկացած լայն աշտարակի վրա ստեղծվեցին  նշանավոր կախովի պարտեզները: Հասարակ մահկանացուների համար պարտեզները մտնելը գրեթե անհնարին էր. չէ՞ որ դրանք արքայական պալատի բարձր պարիսպների ետևում էին, իսկ մուտքը պահպանում էր սոսկալի պահակախումբը:
Այդպիսի պարտեզներ ամբողջ աշխարհում ոչ մի տեղ չեն եղել, դրանք հիսքանչ էին մտածված և հեքիաթային գեղեցկություն ունեին. իզուր չէ, որ ներառվել էին աշխարհի յոթ հրաշալիքների շարքը:

Առաջադրանք 313.

 1. Սիրտը գերեց աղջկա մի ժպիտից: Աղջկա մի ժպիտը գերեց սիրտը:
 2. Այս ծառի տակ ինչ-որ մեկի կողմից գանձ է թաղվել:Ծառի տակ ինչ-որ մեկը գանձ է թաքցրել
 3. Քարը մաշվել,հարթվել էր անձրևից ու քամուց:Անձրևն ու քամին քարը մաշել և հարթեցրել էր:
 4. Արտերը խանձվել էին բարկ արևից:Բարկ անձրը խանձել էր արտերը:
 5. Քարտը լրվվում է միայն չափահաս քաղաքացիների կողմից:Քարտը լրացնումէին միայն չափահաս քաղաքացիները:
 6. Նա ազատազրկման է դատապարտվել ու տուգանվել իտալական դատարանի կողմից: Իտալական դատարանի կողմից նրան ազատազրկաման են դագապարտել և տուգանել են:
 7. Ութ տարի տղամարդ համարվեց ընկերների կողմից ու նրանց հետ հավասր աշխատեց:Ընկերները նրան տղամար համարաեցին և նրա հետ հավասար աշխատեցին:
 8. Դյութվել էր ալիքների ու քամու երգով:Հետաքրքրասերների մեծ խումբը շրջապատել էր աղջկան:
 9. Աղջիկը շրջապատված էր հետաքրքրասերների մեծ խմբով:Ալիքների ու քամու երգը դյութել էր աղջկան:
 10. Ընկերս համերգի է հրավիրված:Ընկերոջ համերգի էին հրավիրել:
 11. Վերջապես խոսքը տրվում է օրվա հերոսին: Վերջապես խոսքը տվեցին օրվա հերոսին:

Առաջադրանք 314.

ա) փառապանծ, հենակմախք, հեռախոս, ռազմակոչ, կիսաշրջանաձև։
Կիսաշրջանաձև բառը տարբերվում է, որ ունի երեք արմատ, իսկ մնացած բառերը երկու արմատ։

բ) Սեղմաժպիտ, կարմրազգեստ, կարմրախայտ, խավարասեր,իսկույնևեթ:
Իսկույնևեթ բառը տարբերվում է,որ իր հոդակապը և-ն է, իսկ մյուս բառերում միայն ա հոդակապ է։

գ) Մանկություն, գրավիչ, հերարձակ, գրական, քննություն։
Հերարձակ միակ բառն է,որ ունի երկու արմատ առանց ածանցի, մնացած բառերը ածանցավոր է։

Առաջադրանք 315.

 • Հեռագիրը՝ ուղված էր ծնողներին, բերել էին գիշերը:
 • Ծաղիկը՝ գեղեցիկ ու բուրումնավետ, դաշտում կարծես միակն էր:
 • Աշունը շուկան լցրել է մրգերով՝ գունագեղ և քաղցրահամ։
 • Նրա հիասթափությունը մատնում էին աչքերը՝ ծովի նման։
 • Մի ժպիտ՝ տխուր ու անմեղ, թառել էր դեմքին:

Առաջադրանք

Առաջադրանք 305.

Մի մարդ իրեն անհաջողակ էր համարում եւ մտածում էր, որ ինքը ինչ էլ անի ամբողջ կյանքում նույնն էր մնալու։ Ամեն ինչ փորձում էր անել ու հասցնել, սակայն ոչինչ չէր ստացվում։ Նա անընդհատ շտապում էր, այդ իսկ պատճառով նա միշտ կոնֆլիկտի մեջ էր լինում իր կնոջ ու երեխաների հետ։ Մի օրը հերթական վեճից հետո տղամարդը դուրս եկավ տնից։ Նա նյարդայնացած էր շատ ու կրկին շտապում էր։ Հանկարծ ճանապարհին նա տեսավ մի լավ ու կոկիկ հագնված մի ծերունու։ Ծերունին տղամարդուն առաջարկեց լավ աշխատանք, տուն։ Մի պահ տղամարդու շտապողականությունը անցավ եւ ամեն ինչ ընկավ իր տեղը։ Ծերունին խորհուրդ տվեց տղամարդուն, վերացնել իր մեջ շտապողականությունը։ Անցան տարիներ, ծերունին արդեն մահացել էր, իսկ տղամարդը հարստացել էր ու վայելում էր իր ծերությունը։ Տղամարդը խորհում էր այն մասին, թե ինչու էր այդ ժամանակ այդպես շտապում։ Հիմա նա հասկացել է, ամեն ինչ իր ժամանակին է գեղեցիկ:

Առաջադրանք 306.

 1. Վաղուց ի վեր դելֆիներից, հեքիաթներ և զարմանահրաշ պատմություններ են պատմում:
 2. Հունական լեգենդի մի դելֆին է,որն ամեն օր մի տղայի տանում էր դպրոց ու հետ բերում ծովածոց:
 3. Նոր Զելանդիայի Ծովակալության ծովածոցում՝ անունը Պրուս Ջեկ, մի դելֆին երեսուն տարի շարունակ ուղեկցում էր նավերին, և նրա պատպանությունը հատուկ օրենքով էր մշակված:

Առաջադրանք 307.

 • Թանգարանում հնագույն գործիքներ են պահվում:Այդ դամբարանից գիտության հայտնի ամենահին գործիքները գտան:
 • Դժվարագույն խնդիր են տվել ինձ: Գրքի ամենադժվար խնդիրը սա էր:
 • Փոքրագույն ձկներ են լողում իմ ակվարիումում:Իմ ակվարիումի ամենափոքր ձուկն է սա:

Առաջադրանք 308.

 • Հեռվից երևում էին քաղաքի տները:
 • Բանսաստեղծության տները շատ երկար էին:

Առաջադրանք 309.

 • Ընկերդ մենակ քայլում էր փոշեծածկ ճանապարհով:
 • Որսս իմ ոտքով եկավ:
 • Այսինքն՝ծովափի բնակիչներս,ծովից ենք հանում մեր սնունդմ ու հարստությունը
 • Ամենաուժեղ մարզիկդ հաղթանակով պիտի գաս:
 • Ծեր որսորդս կյանքում շատ բան եմ տեսել:
 • Շնորհալի տղաներդխոսքներս դեռ չեք ասել:
 • Սիրտդ քար է, քար:
 • Ձեռքներդ ինկնողին պրծում չկա:

Առաջադրանք 310.

 • Թանգարանի սրահներից բոլորում ցուցադրվող վաթսունական առարկա կա:
 • Դպրոցի ամեն մի դասարանում տասվեց սեղան է դրված:
 • Յուրաքանչյուր մի երամում տասնհինգական կռունկ է:
 • Այստեղ ամեն մի գետ երեքական վտակ ունի:

Վահան Տերյան

Կենսագրություն

1885թ փետրվարի 9ին ծնվել է Վահան Տերյանը։ Տերյանը իր կարճատև կյանքի ընթացքում չի հնացել, կախարդական ազդեցություն ունի նրա բանաստեղծությունները, որոնց օգնությամբ իրնեց զգացմունքներն են շարունակում արտահայտել երիտասարդները։Տերյանը հեղափոխել է հայ պոեզիան և տաղաչափությունը։Տերյանը կարողացել է հաղթահարել   այդ խոչընդոտը և դարձել է արևելահայ շեշտական բանաստեղծության հիմնադիրը` քորեյ, դակտիլ, ամֆիբրաքոս:Ոչ մեկին չի հաջողվել Տերյանից առավել հղկել գրական հայոց լեզուն, որն  էլ էտալոնի դեր է կատարում բոլոր նոր սերունդների համար: Դա հասկանում էր լուսահոգի Ռաֆայել Իշխանյանը, ով պարտադրում էր իր ուսանողներին արտասանել Վահան Տերյանի բանաստեղծություններ և դրանից հետո էր միայն անցնում քննության բուն նյութին: Որովհետև կարդալով և անգիր արտասանելով Տերյանի ստեղծագործությունները, ուսանողները հնարավորություն  էին ստանում պրակտիկորեն տիրապետել անթերի հայերենին:

Հովհաննես Թումանյան

19 փետրվար 1869-ին ցուրտ ձմեռային օր,սարերում մեջ պահմտած Հայաստանի Դսեղ գյուղի մեջ ծնվել էր տեր և տիկին Թումանյանների որդի Հովհաննեսը,որն իր պապիկի անունն էր։Բայց Հովհաննեսն նաև սուրբի անունն է,Սուրբ Հովհաննես Ավետարանիչի,սովորաբար Հովհաննեսի ծննդյան օրը նշվում էր Սուրբ Հովհաննեսի հիշատակի օրը հունվարի 14-ին։Թումանյանների ընտանիքում նաև ծնվեցին 7 երեխա՝ 3 քույր և 4 եղբայր։Նրանց ընտանիքը շատ երջանիկ էր։Հովհաննեսը 10 տարեկան հասակում ընդունվել էր Ջալալօղլիի(ներտայիս՝ Ստեփանավանը) դպրոցը։Հովհաննեսի դպրոցի տեսուչը՝ Տիգրան Տեր–Դավթյանը,աշխարհ տեսած մարդ էր։Տեսուչը իր տանը շատ մեծ գրադարան ուներ,իսկ Հովհաննեսը օգտվում էր այդ գրադարանից։Այդ ժամանակ Հովհաննեսը սիրահարվում է տեսուչի աղջկան՝ Վերգինեին։Եվ հորինում է իր առաջին բանաստեղծությունը։

Իմ տպավորությունները ԽՍՀՄ—ում ապրած մարդկանց մասին

Ես իհարկե խորհրդային շրջանում չեմ ապրել, բայց իմ ընտանիքում, իմ հարազատների մեջ, իմ թաղամասում մեծերը ԽՍՀՄ շրջանում ապրած մարդիկ են։ Նրանց զրույցներից, հարաբերություններից, հին ֆիլմերից, ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է առաջացել, որ խորհրդային տարիներին մարդկանց արգելվում էր ազատ խոսել ։ Հիմա էլ այդ մարդիկ վախենում են ինչ-որ բաների մասին խոսել։ Հիմա հասկանում եմ, որ պատճառը խորհրդային ժամանակների վախն էր ԿաԳեԲե — ից ։ Բոլորը այդ հիմնարկի հսկողության տակ էին, և մարդկանց վախը ոչ թե ազատ արտահայտվելն էր, այլ ազատ արտահայտվելու համար պատիժ կրելը։ Հիմա արդեն հասկանում եմ, որ սա եկել է Ստալինիզմից, բայց Ստալինիզմից հետո էլ մարդիկ շարունակում էին վախենալ։

Իմ տեսած խորհրդային բնակարանները, որոնք գտնվում են Խրյուշչովյան շրջանում կառուցված բազմաբնակարան շենքերունմ, շատ փոքր են , առաստաղները՝ ցածր , աստիճանները՝ նեղ, զուգարանը՝ խոհանոցին կպած։ Ես երբեմն այնպիսի զգացողություն եմ ունենում, որ մարդու զգացմունքներն ու մտքերը այդ բնակարաններում կաշկանդված են։ Մեծերի պատմություններից գիտեմ, որ հիմնական խոսակցությունները խոհանոցում էին տեղի ունենում։

Տատիկներիս ու պապիկներիս զրույցներից հասկացել եմ, որ այդ տարիներին շատ էր արգելված գրականությունը։ Դրանք ամենատարբեր գրքեր էին, որոնց մեծ մասը որակվում էր որպես <<հակասովետական>>։ Այդ գրքերը գաղտնի արտագրում կամ պատճենում էին և իրար փոխանցում։ Այսպիսով շատերն էին կարդում։ Երբեմն մտածում եմ, որ եթե իսկապես արգելված լինեին, այդքան մարդ չէր կարդա։

Լսել եմ, որ Մոսկվայում 1976 – 1977 թթ․ ԿաԳեԲե-ն ինչ-որ մարդկանց բերման է ենթարկել <<Վարպետը և Մարգարիտան>> գիրքը ունենալու համար և նրանց հարցաքննել են։ Բայց այն ժամանակ կարդալը ավելի զանգվածային էր։ Ամոթ էր, որ մարդը գրադարան չունենար։ Գրախանութները շատ էին, և գրքերի համար հերթեր էին լինում։ Առհասարակ համարվում էր, որ Խորհրդային Միությունում մարդիկ շատ կարդացած էին։ Մենք մի ոստիկան ազգական ունեինք, որի տանը Լենինի բոլոր հատորները կային․ նրան աշխատավայրում ստիպել էին գնել դրանք։ Բայց այդ գրքերը հետագայում պետք եկան։ Երբ ԽՍՀՄ-ը փլուզվեց, և Հայաստանում էներգետիկ ճգնաժամ էր , վառելիք չկար, այդ մարդիկ ձմռանը Լենինի հատորները վառում էին վառարանում։

Սուրբ Սարգիս

Սուրբ Սարգսի տոնը , ինչպես եւ Ս.Սարգսի պաշտամունքը մեծ ժողովրդականություն ուներ հայերի մեջ, հատկապես երիտասարդների շրջանում, եւ մասնակիորեն պահպանվել է մինչեւ մեր օրերը: Տոնը նշելու հաստտուն օր չկար: Ս.Սարգսի տոնով սկսվում էր Բարեկենդանը, որին անմիջականորեն հաջորդող մեծ պասի 49-օրյա շրջանը ավարտվում եր Զատիկով: Այսպիսով, անուղղակիորեն կապվելով 35-օրյա շարժականություն ունեցող Զատիկի հետ, Ս.Սարգսի տոնը նույնպես շարժվում էր 35 օրերի ընթացքում ՝ նշվելով հունվարի 18 – ից մինչեւ փետրվարի 23-ն ընկնող այն շաբաթ օրը , որը տվյալ տարվա Զատիկի տոնից առաջ եր ուղիղ 63 օր:

Դասարանային աշխատանք

Վարժ.296Մեր դարաշրջանից 481 տարի առաջ Պարսկաստանի տիրակալ Քսերքսեսը մարտչում էր հունական պետությունների միության դեմ: Ավանդությունն ասում է , որ նա դա պլանավորեց միյն նրա համար , որ ուզում էր թզի քաղցրությունը զգալ, իսկ աթենական օրենքներն այդ համեղ պտուղների արտահանությանը կասեցրել էին: Փոքրասիական ժողովուրդների դիմադրությունն դաժանորեն ճեղքելով, քաղաքներ գրավելով, շուրջբոլորը հրկիզելով և ավիրելով պարսիկները հասան ԵՎրոպան Ասիայից բաժանող բնական արգելագծինՀելլեսպոնտոսի նեղուցին: Նեղուցն անցնելու համար, Քսերքսեսը կամուրջ կառուցել տվեց: Բայց երբ կամուրջն արդեն պատրաստ էր, սոսկալի փոթորիկ փայթեց, որն այն խորտակեց ու ցրիվ տվեց: Քսերքսեսեը գլուխը կորցրեց, հրամայեց նեղուցին պատժել խարազանի երեք հարյուր հարվածով և ջրի մեջ ստրկության շղթաներ գցել: Ջրին պատժողներին հրամայված էր արտասանել հետևյալ խոսքերը. <<Չարաղետ ջուր, քո տիրակալն այս պատիժը նշանակեց , քանի որ դու անազնիվ վարվեցիր, իսկ նա քեզ ոչ մի վատ բան չէր արել>>: ԵՎ մինչ պատժում էին ծովին, թագավորը հրամայեց գլխատել այն մարդկանց, որոնց հրամայել էր կամուրջ կառուցել: Ծովն ու մարդիկ հասկացան, որ ավելի լավ է պարսից տիրակալի ճանապարհի դեմ չկանգնել:Հետո շինարարները մասնակցեցին մի ուրիշ, ավելի ամուր կամրջի շինարարությանը: Երբ դա արդեն պատրաստ էր և Քսերքսեսի առջև արդեն իսկապես բաց էր Եվրոպա տանող ճանապրհը , տիրակալը տատանվում էր անցնի, թե չանցնի: Ամենայն հավանականությամբ վախենում էր, ծովի վրեժխնդրությունից : Փոխանակ իսկույն ճանապարհ դուրս գար, նա հրամայեց քրմերին ամեն ինչ անել նեղուցի բարեհաճությունը և ողորածությունը նվաճելու համար, իսկ ինքն իր սուսերն ու ոսկե անոթները ծովին նվիրաբերեց: Զոհաբերությունից հետո սկսվեց անցումը, որը հինգ չր ու գիշեր տևեց: Քսերքսեսը միայն վերջում ցանկացավ և անցավ:

Վարժ.295

Բոլորը կազմված են «ա» հոդակապից և երկու արմատից.

 1. քննադատ=քննել+ա+դատ
 2. արտատեր=արտ+ա+տեր
 3. եռագույն=երեք+ա+գույն
 4. ղեկավար=ղեկ+ա+վար
 5. ծովակալ=ծով+ա+կալ
 6. մանրախնդիր=մանր+ա+խնդիր
 7. աստղաշող=աստղ+ա+շող
 8. թուլակամ=թույլ+ա+կամք
 9. երկփեղկ=երկուս+փեղկ

Վարժ.294

Ամբողջ աշխարհում մարդկանց արյունը չորս խմբի է բաժանվում և միանման (0 կամ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ) նշանակվում։Երեխաները դա ծնողներից են ժառանգում։Ըստ ֆրանսիացի հոգեբան Ժան Բատիստ Դելակուրի, արյան նույն խումբն ունեցող մարդիկ նման խառնվածք ունեն։Ճապոնացի հոգեբանները պնդում են, որ մարդու արյան խումբը թույլ է տալիս եզրակացնել, թե մարդն իրականում ինչպիսի՛ն է։Արյան խումբն ամբողջ կյանքում չի փոխվում։ Բացի դրանից, թեև դա ճակատագրի վրա որոշակիորեն չի ազդում,բայց առողջության վրա ազդեցություն թողնում է։Արյան խմբերի միջև եղած տարբերությունը փոքր է,բայց չի կարելի անտեսել, որովհետև վերաբերում է էրիթրոցիտներին և արյան շիճուկի կարևոր հատկություններին։

Վարժ.293

 • Այդպիսի տղային պետք է փնտրել այնտեղ, որտեղ սովորաբար չենք տեսնում։
 • Քարավանը ծանր-ծանր առաջ է շարժվում այնտեղով, որտեղով ես անցել էի։
 • Նրան անապատում հանդիպեցի այնտեղ, որտեղ սովորաբար լինում է։
 • Առավոտից պատմեց այդ պատմությունը այնքան, որ ես հոգնեցի։
 • Արդեն ուշ էր այնքան, որ փողոցը լուսավորում էին լապտերները։
 • Թոռան գալը տատին կուրախացնի, որովհետև նա կարոտել էր թոռանը։
 • Մի՞թե այդքան սիրում էր կատվին, որ կարող էր ծեծել հարևան երեխային, որը նեղացրել է կատվին:
 • Նավը ափից հեռացավ այնքան, որքան ես մայրիկիցս:

Վարժ.292

Նա կապ չունի այս պատմության հետ։ Այդ մարդու հետ առնչություն չունենաս,նա մաֆիայի հետ է կապված ։ Խնդրում եմ ձեզ վճարված գումարի դիմաց նորմալ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Չէի պատկերացնում, որ նա կարող է այդպես վարվել իմ հետ։

Վարժ.291

-Բարև, ինչպե՞ս ես:

-Բարև ամեն ինչ շատ լավ է, դու ինչպե՞ս ես:

-Լավ, շնորհակալություն: Ինչպե՞ս ես անցկացնելու ձմեռային արձակուրդներդ:

-Դեռ չեմ որոշել, բայց հուսով եմ, որ լավ կանցկացնեմ ընտանիքիս հետ միասին։

-Լավ, կհանդիպենք ձմեռային արձակուրդներից հետո: Շնորհավոր Նոր Տարի:

-Քոնը նույնպես։

Վարժ.290

 • Այ քեզ զարմանալի պատմություն, տղայի այդ արարքի մասին ինձ պատմել էր նրա մայրը:
 • Եվ հենց նրան էլ սպասում էի, և վերջապես գործընկերս եկավ, և մենք միասին դուրս գնացինք:
 • Վախից գլուխը կորցրել էր, ընկերը այլայլված քայլում էր անկյունից ակնյուն:
 • Նրա հետ երեկ էի պայմանավորվել, իսկ Արամը տանն սպասում էր:
 • Աղջիկն անսպասելիորեն ժպտաց ու պարզեց ձեռքը, նա զարմանալի պայծառ ժպիտ ուներ:
 • Նրա անունը պարզվեց Մարինե է: Մարինեն գեղեցիկ ու պայծառ աչքեր ուներ:

Վարժ.289

—Համերգը ուշանում է։Պետք է սկսվեր 7 անց 15,-ասաց Արամը։

-Տեխնիկական խնդիրներ են ոնց որ,-պատասխանեց Կարինեն։

Ա․Ահա ահա և մեկը դուրս եկավ դահլիճ։

-Հարգելիներս , ներողություն ենք խնդրում, մենք խնդիրներ ունենք բարձրախոսների հետ,-ասաց երգիչի մենեջերը։

Ա․—Գրազ կգամ ուղղակի երգիչն է հիվանդացել, նորությունների կայքում կարդացել էի դրա մասին։

Կ․Ինչքա՞ն սպասենք։

Ա․Հիմա տեսնեմ, տոմսերը հետ վերադարձնելու հնարավորություն կա՞։

Կ․Իզուր պետք չի, վրան գրած է, որ չի կարելի։

Ա․Ուրեմն ստիպված պետք է սպասենք։

Վարժ.288

Մանեն կարդում էր բոլորովին հանգիստ՝ նրա ձայնը հնչում էր հարթ ու հավասար։

Այգուց դուրս եկած միջահասակ մարդուն Վարդանին, նորից հանդիպեցինք ձորում։

Աճում էին Հակոբի խնձորենիները, որդիները` Արամն ու Արեգը։

Երկաթուղու վարչության կառավարիչը, ճաղատ գլխով ու շատ երկար բեղերով մի մարդ և մյուս հյուրերը երգում էին։

Այդ կնոջից Սառայի մորից, հետո աներս նորից ամուսնացել է։

Վարժ.287

-Իմացել ես, թե ինչ է եղել:Ճապոնիայի գյուղաղատնտեսության նախարարությունը, ուտելի ծաղիկների ծրագիր է մշակել:

-Ինչո՞ւ:

-Բանն այնում է,որ Ճապոնիայում մոդայիկ է դարձել տարբեր ճաշատեսակներին, տարբեր ծաղիկներ ավելացնել:Ռեստորաններում ծաղիկներ են դնում ճաշերի մեջ,որոնք փոխում են համը:

-Դա նրանց դո՞ւր է գալիս:

-Այո և ոչ միայն ճապոնացիներին, այլ նաև զբոսաշրջիկներին, որոնց դուրը շատ են եկել աղցանները ծաղիկներով:

Վարժ.286

 • Այնքան գեղեցիկ էր, որքան աշնան տերևաթափը:
 • Այնպես  հանգիստ, ինչպես զեփյուռը աշնանային:
 • Այնտեղ է գեղեցիկ, որտեղ մաքուր է:
 • Երբ ձյուն է գալիս, այդ ժամանակ Հարությունը դրսում էր:

Classwork

Lawyer-իրավաբան , law-կանոն , judge-դատավոր , judgjement-դատ, legal-օրինական , illegal-անորինական, minority-փոքրամասնություն , majority-մեծամասնություն , commit-կատարել, crime-հանցագործություն, prisoner-բանտարկյալ , convict-մեղադրյալ,comunication-կապ, freedeom-ազատություն , jail-բանտ, jailbreak-բանտից փախուստ , sentence-ժամկետ, imprisonment-բանտարկություն , refuse-հրաժարվել , assault-հարձակում, shooting-կրակոց, harass-ոտնձգություններ , rape-բռնաբարություն, murder-սպանություն, mass murder-մասայական սպանություն , maniac-մանիակ, psycho – հոգեկան հիվանդ

Create your website at WordPress.com
Get started