Պատում – հաշվետվություն 2019-2020թթ ուսումնական տարի

2019թ. ես վերադարձա Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր: Սկզբում դժվար էր հարմարվել մեդիա միջավայրում աշխտալու անհրաժեշտությանը: Իսկ երբ արդեն գրեթե հարմարվել էի, սկսվեց հեռավար ուսուցումը:

Ուսումնական տարվա ընթացքում կատարել եմ հետևյալ աշխատանքները.

 1. Կատարել եմ դասարանային աշխատանքներ, որոնք կարող եք գտնել ստորև հղումներով.
 2. Տարբեր թեմաների մասին մտքեր եմ շարադրել, այդ թվում՝ մանկավարժության և մայրության մասին. https://wordpress.com/block-editor/post/hrayrbadalyan.home.blog?jetpack-copy=56, անկախության մասին՝ https://wordpress.com/block-editor/post/hrayrbadalyan.home.blog/105
 3. Մասնակցել եմ տարբեր նախագծերի, այդ թվում՝ Զարմանալի աշունը https://wordpress.com/block-editor/post/hrayrbadalyan.home.blog/212, Սեբաստացու օրերի շրջանակում գրել եմ կրթահամալիրի մասին՝ https://wordpress.com/block-editor/post/hrayrbadalyan.home.blog/168, Մխիթարյան միաբանության խորհրդանիշների մասին՝ https://wordpress.com/block-editor/post/hrayrbadalyan.home.blog/177, Մխիթար Սեբաստացու մասին՝ https://hrayrbadalyan.home.blog/2019/11/13/%d5%b4%d5%ad%d5%ab%d5%a9%d5%a1%d6%80-%d5%bd%d5%a5%d5%a2%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d6%81%d5%ab%d5%b6/:
 4. “Գրականություն” առարկայի շրջանակներում ծանոթացել եմ Թումանյանի, Տերյանի, Չարենցի կյանքին ու ստեղծագործությանը, կարդացել մի շարք ստեղծագործություններ՝ աշխատանքներս ամփոփելով հետևյալ հրապարակումներում.
 5. Իրականացրել եմ անհատական ծրագիր Համբարձման տոնի և սուրբ Սարգսի վերաբերյալ: Այս թեմանրն ընտրել եմ, որպեսզի աշխատեմ տատիկիս հետ: Նա ազգագրագետ է և հեղինակել է հայկական ազգային տոների մասին 2 գիրք: Նախագծերի շրջանակում նա ինձ ոչ միայն պատմել է տոների մասին,այլև միասին պատրաստել ենք տոնական ուտեստը:
 6. Հեռավար ուսուցման ընթացքում, որպես անհատական աշխատանքի մաս, դիտել կամ վերադիտել եմ բազում ֆիլմեր այդ թվում՝ իմ սիրելի “Կարիբյան ծովահեններ”-ը : Այնուհետև կարդացել եմ ֆիլմի մասին անգլալեզու ակնարկներ, որոնցից 2ը թարգմանել եմ հայերեն, որպեսզի անգլերեն չիմացող մարդկանց համար հասանելի լինի: Ակնարկի թարգմանությունը կարող եք գտնել այստեղ՝ https://wordpress.com/block-editor/post/hrayrbadalyan.home.blog/288:
 7. Ինքնուրույն ընթերցանության շրջանակներում կարդացել եմ Հրանտ Մաթևոսյանի “Պատիժ”-ը:

Ինչպես է փոխվում աշխարհը առանց մարդու միջամտության

Ներկայացրեք տասը օրինակ, թե ինչ փոփոխություններ կան երկրագնդի մարդկանց մեկուսացման պայմաններում:  Նախընտրելի է, որ օրինակները լինեն աշխարհի տարբեր հատվածներից: 

1.Չինաստանում փետրվարից նվազել է ածխաթթու գազի քանակությունը՝ 25%-ով:

2.Իտալիայի Վենետիկի քաղաքի ջրանցքներում ջուրը դարձել է թափանցիկ, որը ասում են պայմանավորված է երթևեկության բացակայությունից:

3. Եվրոպական տիեզերական գործակալությունը հայտնում է, որ Իտալիայում  նվազել է օդի աղտոտվածությունը զանգվածային կարանտինի մտցնելուց հետո: Ազոտի երկօքսիդի արտանետումները նվազել են: Դա հատկապես նկատելի է Իտալիայի հյուսիսում: Երկիրը հիմա շատ հանգիստ է, փողոցները հագեցած չեն զբոսաշրջիկներով, խցանումներ չկան: Բնությունն աստիճանաբար վերականգնվում է:

4.  Բեռլին են եկել հազվադեպ հանդիպող թռչուններ:

5. Շատ խոշոր քաղաքներում ճանապարհներին մեքենաների քանակը նվազել է, խոշոր ձեռնարկությունների աշխատանքը ժամանակավորապես դադարեցվել է, և փակվել է օդային երթևեկությունը:

6. Ճանապարհային երթևեկությունը Մեծ Բրիտանիայում ընկել է ավելի քան 70% -ով:

7. Մեկուսացումը ազդել է հանածո վառելիքի արդյունաբերությանը: Օդային ճանապարհների և ինքնաթիռների ավելի քիչ վարորդների դեպքում նավթի գինը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է գրեթե երկու երրորդով:

8. Նավթի և ածխաթթու գազի արտանետումների նվազումը, լավ է կլիմայի համար քանի որ նավթ և ածխաթթու գազը ջեռուցում են մոլորակը և խաթարում եղանակային համակարգերը:

9. Օդային երթևեկությունը որոշ չափով դադարեցրել է գործունեությունը, որ դրական ազդեցություն ունի բնության վրա:

10. ԲԵնզինի պահանջարկի նվազման պատճառով նավթարդյունաբերությունը նվազել է ,որն ել նպաստում է բնությանը:

Տեղեկությունները վերցվել են տարբեր աղբյուրներից:

Հողօգտագործում

1.Ի՞նչ դեր ու նշանակություն ունի հողը բնության մեջ և մարդու կյանքում:

Հողը Երկրակեղևի՝ բերրիությամբ օժտված մակերեսի փխրուն շերտն է, որն առաջացել է լեռնային ապարներից՝ ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական համատեղ գործունեության հետևանքով: Հողը կապ է հանդիսանում կենդանի օրգանիզմների ու անկենդան բնության միջև: Հողը այն միջավայրն է, որում փոխազդում են կենսոլորտի տարրերի մեծ մասը, ջուրը, օդը և կենդանի օրգանիզմները:Մակերեսային շերտը բնակեցված է կենդանիներով, մանրէներով, բույսերի բազմաթիվ տեսակներով և դրանց մնացորդներով, որոնք կազմում են հումուսի հիմքը: Հումուսը կայուն օրգանական նյութ է, որը պահպանվում է քայքայման գործընթացներից հետո: Հողը կազմող տարրերը կարող են գտնվել երեք ֆիզիկական վիճակներում՝ պինդ, հեղուկ, գազային: Պինդ վիճակում գերակշռում են հանքային գոյացություններըև օրգանական նյութերը, որոնց թվին է միանում նաև հումուսը: Հողի հեղուկ վիճակը՝ հողային լուծույթը, կազմում է ջուրը իր մեջ լուծված հանքային միացություններով, ինչպես նաև՝ գազերով: Ջրից զուրկ հողային տարածքներում գոյանում է <<հողային օդը>>, որն իր մեջ ներառում է զանազան գազեր:Հողում բնակվում են բազմաթիվ կենդանի օրգանիզմներ՝ բակտերիաներ, ջրիմուռներ, սնկեր, միաբջիջ կենդանիներ, որդեր,հոդվածոտանիներ ու մանր կաթնասուններ:

Հատկապես նկատելի է հողի՝ որպես սանիտարական պաշտպանիչ շերտի նշանակությունը: Այն հանդես է գալիս որպես հզոր բակտերիալ ֆիլտր ջրային լուծույթների մաքրման համար և օժտված է քիմիական միացությունները կապելու մեծ ունակությամբ: Հողի մաքրող դերը հիմնականում կախված է նրա ֆիզիկական ու քիմիական հատկություններից:

Հողը բարդ բնական համակարգ է, որտեղ կենդանի օրգանիզմների և այլ գործոնների ազդեցությամբ տեղի է ունենում բարդ օրգանական միացությունների առաջացում և քայքայում: Հանքային նյութերը բույսերի միջոցով կլանվում են հողից, մտնում են նրանց օրգանական միացությունների, ապա՝ բուսակեր օրգանիզմների օրգանական նյութերի, իսկ հետո՝ միջատակեր և գիշատիչ կենդանիների կազմի մեջ: Բույսերի և կենդանիների մահից հետո օրգանական նյութերն անցնում են հողի մեջ: Հողային  մանրէները քայքայում են այդ օրգանական միացությունները, որոնք էլ բազմաթիվ բարդ և բազմաստիճան ռեակցիաների արդյունքում  վերածվում են բույսերի համար մատչելինյութերի:

Էներգիայի 88%-ը, որը մարդն ստանում է սննդից, հողի օրգանական նյութերն են, իսկ մնացած  10%-ը  ստանում են անտառներից, դաշտերից, արոտավայրերից և միայն 2%-ը՝ Համաշխարհային օվկիանոսից:

Հողը, ի տարբերություն մյուս բոլոր արտադրամիջոցների, ճիշտ օգտագործելու դեպքում չի սպառվում, այլ ընդհակառակը՝ անընդհատ բարելավվում է, տարիների ընթացքում բարձրացնելով բերրիությունը:

2.Ձեր կարծիքով ինչու՞ են հողն անվանում տվյալ էկոհամակարգի հայելին:

Իմ կարծիքով հողը անվանվում է տվյալ էկոհամակարգի հայելի, քանի որ ի վերջո բոլոր վնասակար և օգտակար նյութերը ի վերջո անցնում են հողի բաղադրության մեջ։

3.Ի՞նչպես է ազդում աղտոտված հողը ամբողջ էկոհամակարգի վրա:

Օդի և ջրի նման հողը ևս ենթակա է աղտոտման: Հիմնական աղտոտման աղբյուրներից մեկը մթնոլորտն է: Մթնոլորտի վնասակար խառնուրդներըիջնելով հողի մակերեսին, թափանցում են գրունտային ջրերի մեջ, իսկ դրանց մի մասն էլ փոշու տեսքով վերադառնում է մթնոլորտ:Նաև աղտոտման աղբյուրներն են մետաղաձուլական գործարանների, նավթարդյունաբերական և արդյունաբերական այլ ձեռնարկությունների թափոնները: Նման աղտոտումները տարածվում են հսկայական տարածությունների վրա և նկատվում են երկրագնդի ամենահեռավոր վայրերում: Ընդ որում հողի մակերեսային բերրի շերտում կարող են կուտակվել մանգանի, քրոմի, պղնձի, կոբալտի, նիկելի և կապարի վտանգավոր միացություններ, ինչը 20 – 50%-ով իջեցնում է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի առատությունը:20-րդ դարի երկրորդ կեսից առաջացավ ռադիոակտիվ տարրերով հողի աղտոտման վտանգը: Ռադիոակտիվ նյութերը ատոմային պայթյուններից հետո թափանցում են  հողի մեջ և կուտակվում այնտեղ տեղումների արդյունքում: Տեղ-տեղ հողը կարող է աղտոտվել ատոմային էլեկտրակայանների և այլ ձեռնարկությունների թափոնների ռադիոակտիվ տարրերով:Պեստիցիդները քիմիական միացությունների խմբեր են, որոնք կիրառվում են անցանկալի և վնասկար օրգանիզմները ոչնչացնելու կամ դրանց թվաքանակը կրճատելու համար: Այս քիմիկատներից ոչ մեկը օժտված չէ բացարձակ ընտրողականությամբ այն օրգանիզմի նկատմամբ, որի դեմ կիր

առվում է: Այդ բոլոր միացությունները վնաս են բոլոր օրգանիզմների և, ընդհանրապես, կենսոլորտի համար:

4.Ի՞նչպես ճիշտ օգտագործել ու պահպանել հողը:

Հողերի պահպանման գլխավոր ուղղությունը էրոզիայի դեմ պայքարն է: Էրոզիայի դեմ պայքարը բազմաբնույթ միջոցառումների համալիր է, որի նպատակն է պաշտպանել հողի վերին` առավել բերրի շերտը տեղատարումից, վերականգնել և բարելավվել հողատարածությունները: Հակաէրոզիոն և բարելավման միջոցառումների շարքում առանձնանում են հետևյալ առավել կարևորները.

Առաջավոր ագրոտեխնիկան

Հողաբարելավումը

Հողերի վերականգնումը

Պայքար հողերի աղտոտման դեմ

Առաջավոր ագրոտեխնիկան հատուկ նշանակություն է տալիս հողի մշակմանը, որի ընթացքում ոչ միայն բացառվում է դրա քայքայումն ու տեղատարումը, այլև բարելավում է հողի վերին շերտի կառուցվածքը, ինչի արդյունքում հողը դառնում է ավելի բերրի: Լավ արդյունքի օրինակ է, թեք լանջերի հերկումը վերից վարի փոխարեն լայնակի դրվածքով: Լայնակի վարուցանքի դեպքում դանդաղում է ջրի հոսքը, հետևաբար և նվազում հողի էրոզիան:

Տեղեկության աղբյուրը՝ http://emanuelagjoyan.blogspot.com/2014/05/blog-post_3593.html:

Թափոնների հիմնախնդիր

1.Ներկայացնել թափոնների հիմնախնդրի էությունը:

Թափոնները լինում են պինդ, հեղուկ և գազային: Հեղուկ և գազային թափոններին անվանում են արտահոսք կամ արտանետում, իսկ պինդ թափոններին`  աղբ: Պինդ թափոնները լինում են կենսաքայքայվող (խոհանոցային մնացորդներ, գոմաղբ, թղթի և սննդի մշակման գործարանների թափոններ) և ոչ կեսաքայքայվող, ինչպիսիք են մետաղները, ապակին, պոլիեթիլենը, ռետինը և այլ նյութեր: Հեղուկ և գազային թափոններն առաջանում են քիմիական արդյունաբերության ժամանակ (նավթի վերամշակում, խոշոր քիմքական գործարանների գործունեություն և այլն): Կենցաղային թափոններն առաջանում են մարդու ամենօրյա գործունեության հետևանքով (ուտելիքի մնացորդներ, մեկանգամյա օգտագործման իրեր, պոլիէթիլենային տոպրակներ, ջուր և այլն): Արդյունաբերական թափոններն առաջանում են արդյունաբերական տարբեր ճյուղերի գործունեության հետևանքով: Դրանք անպետք ու չօգտագործվող իրեր են, որոնք ժամանակի ընթացքում հավաքվում են ինչոր տեղ և վերածվում են աղբի կամ թափոնների հսկայական սարերի: Աղբի քանակը տարեցտարի աճում է:

2.Նկարագրել թափոնների առաջացման հիմնական  պատճառները:

Դրա պատճառներից են` երկրագնդի բնակչության աճը, միանգամյան օգտագործման ապրանքների մեծ քանակությունը, օգտագործվող ապանքատեսակների բազմազանության աճը, մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացումը և գիտության ու տեխնիկայի նորանոր նվաճումները:

3.Նկարգրել այդ թափոնների հետևանքով առացաջացած էկոլոգիան խնդիրներն ու կապը այլ էկոլոգիական խնդիրների հետ:

ՀՀ-ում գործում են մետաղական հանքանյութի բազմաթիվ հանքեր, որոնք հանքանյութը արտահանում են բաց և փակ եղանակներով: Բաց արտահանման ժամանակ առաջանում է փոշի, որը հագեցած է ծանր մետաղներով: Հանքանյութից մետաղը կորզելուց հետո հեղյուսը լցվում է պոչամբար: ՀՀ-ում կա 25 պոչամբար, որոնք իրենցից ներկայացնում են մեծ վտանգ մարդկանց և շրջակա միջավարի համար: Այդ վտանգը չեզոքացնելու համար անհրաժեշտ է թափոնները վերամշակել, որը չի իրականացվում..: Օդը բավականինմեծ քանակությամբ աղտոտում են մետալուրգիական գործարանները (Ախթալայի ԼՀԿ, Քաջարանի ԼՀԿ) մթնոլորտ արտանետելով մեծ քանակությամբ ծծումբ և ծանր մետաղներ:

4.Ներկայացնել թափոնների նվազմանը ուղղված աշխատանքների հիմնական ուղղությունները:

Թափոններ քանակի նվազացման պայքարի լավագույն միջոցներից են թափոնների քանակի նվազեցումն ու թափոնների կրկնակի օգտագործումը: Թափոնների քանակի մեծ մասը կարելի է օգտագործել որպես օգտակար պաշար: Շատ հաճախ պաշարները դիտարկվում և օգտագործվում են միակողմանի` օգտակարից անօգտակար: Մինչդեռ անհրաժեշտ է բոլոր պաշարների համար գտնել սպառիչ կիրառություն, կատարելագործել սարքավորումները: Թափոնների նվազեցման հիմնահարցում մեծ դերակատարում ունեն ճարտարագետները, որոնք պետք է կատարելագործեն բոլոր սարքերն ու տեխնոլոգիաները հնարավորին չափ անթափոն արտադրություններ ստեղծելու համար, իսկ եթե հնարավոր չէ, պետք է մտածեն` ինչպես վերօգտագործեն այդ թափոնները: Թափոնների հիմնախնդրի լուծման լավագույն միջողներից մեկը դրանց վերամշակումն է: Կարելի է կոշտ թափոնների վերամշակումից ստանալ կոմպոստ, որը արժեքավոր օրգանական պարարտանյութ է, իսկ ոչ կենսաքայքայվող թափոնները վերօգտագործել:

5.Բերել հաջողված օրինականեր:

ՀՀ-ում ամենաշատ արդյունահանվող մետաղները` պղինձն ու մոլիբդենը հանդիպում են բազմամետաղային հանքերում, որտեղ բացի վերոհիշյալ մետաղներից, հանդիպում են նաև շուրջ երկու տասնյակ այլ մետաղներ ու տարբեր օգտակար հանածոներ: Բազմամետաղային հանքից օգտագործվում են միայն պղինձն ու մոլիբդենը, մնացածը` արտանետվում են որպես թափոն: Տեխնոլոգիաների զարգացման և ներդրումների ավելացման պարագայում մնացած օգտակար հանածոները ևս կարելի է օգտագործել:

Չհագեցած միացությունների հալոգենացումը ցածր ջերմաստիճանում պրոտոնազուրկ երկբևեռ լուծիչներում իրականացնելիս նպաստում է քլորոպրենի արտադրական թափոնի կրճատմանը:

Տեղեկությունները վերցված են տարբեր համացանցային աղբյուրներից, այդ թվում ՝ http://emanuelagjoyan.blogspot.com/2014/05/blog-post_3593.html:

Ի՞նչ դեր ունեն կենսաբանական ռեսուրսները մարտի 16-20

Կենդանական ռեսուրսների պահպանման ու վերականգնման գլխավոր ուղղություններն են.

 1. Կենդանիների համար միջավայր ծառայող ջրային և բուսական ռեսուրսների պահպանում և վերականգնում  
 2. Որսի կարգավորում
 3.  Կենսատեխնիկական միջոցառումների կիրառում  
 4.  Կլիմայավարժեցում և վերաբնակեցում        
 5. Ձկների ձվադրման և միգրացիայի ուղիների պահպանում
 6. Արժեքվոր ձկնատեսակների մրցակիցների ոչնչացում
 7. Աքվակուլտուրայի զարգացում
 8. Հատուկ պահպանվող տարածքներ ստեղծում: Կենդանական ռեսուրսների պահպանման և ռացիոնալ օգտագործման միջոցառումները շատ առանձնահատուկ են: Այդ միջոցառումների համակարգում գլխավորը կենդանիների որսի կարգավորումն է: Դա նշանակում է, որ որսը պետք է կատարվի հատուկ կանոնակարգով, որոշակի ժամկետներում որոշակի քանակով, իսկ առանձին դեպքերում պետք է ընդհանրապես արգելվի:Որսի կարգավորումից բացի, կարևոր նշանակություն ունի որսահանդակների պահպանումը, այսինքն՝ այն վայրերի, որտեղ կենդանիների գոյության բնական պայմանները նպաստավոր են:Մարդու տնտեսական գործունեության հետևանքով վատթարանում են կենդանիների բնակատեղերի պայմանները: Ճահիճները չորանում են, գետերն ու լճերը ծանծաղում են և աղտոտվում տարբեր թունավոր նյութերով: Այս բոլորը բացասաբար է ազդում ջրլող թռչունների և ջրում բնակվող կենդանիների վրա: Այսպիսի դեպքերում դրական արդյունք է տալիս արհեստական ջրավազանների ստեղծումը չվող թռչունների բնադրման և ընդհանրապես կենդանիների բնակության համար: Մի շարք երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ նման տիպի միջոցառումների շնորհիվ հնարավոր է դառնում ոչ միայն կանխել որսի թռչունների և կենդանիների թվաքանակի նվազումը, այլ նույնիսկ վերականգնել դրանց պաշարները:Կենդանիների պահպանման և ռացիոնալ օգտագործման համար կարևոր նշանակություն ունեն կենսատեխնիկական միջոցառումները: Հատկապես լավ արդյունք են տալիս սմբակավորների համար կերաբույսերի ցանքը, ջրում բնակվող կենդանիների համար՝ ջրային բույսերի, առափնյա ճահճային բույսերի ու թփուտների ցանքը, ձմռանը կենդանիների կերակրումը և այլն:Մեծ է կենդանիների կլիմայավարժեցման և վերաբնակեցման դերը: Բազմաթիվ կենդանատեսակներ աշխարհի մի շրջանից ներմուծվել են այլ շրջաններ, հարմարվել են նոր բնակլիմայական պայմաններին, բազմացել և ներկայումս արդյունագործական նշանակություն են ձեռք բերել:Վերաբնակեցման շնորհիվ հնարավոր եղավ վերականգնել ոչնչացման եզրին հասած մի շարք կենդանիների քանակը(սամույր, կուղբ, ծովակատու, սայգակ), իսկ որոշ կենդանիներ փրկել իսպառ ոչնչացումից (զուբր, ուսուրական վագր, սպիտակ արջ):Կենդանիների պահպանության միջոցառումների շարքում յուրահատուկ տեղ են գրավում ձկների պահպանումը և վերարտադրության կազմակերպումը: Կարգավորվում են որսի քանակը և ժամկետները, հատուկ պահպանության տակ են վերցվում ձկների ձվադրման վայրերը և միգրացիայի ուղիները:Վերջին ժամանակները համաշխարհային ձկնաբուծության բնագավառում արագ թափով աճում է աքվակուլտուրայի դերը: Դա ջրային անասնապահություն է, երբ ջրային պայմաններում կատարվում են կենդանիների ընտելացում: Ներկայումս աքվակուլտուրայի համաշխարհային տարեկան արտադրանքը կազմում է 15-20 մլն տ: Ձկան պաշաշարների արդյունավետության բարձրացման կարևոր ուղիներից է ձկների կլիմայավարժեցումը լճերում կամ ջրամբարներում:Գետերի հոսքի նվազման էկոլոգիական վնասը բազմաբնույթ է: Նախ՝ վատթարանում է գետային ֆաունայի վիճակը, այնուհետև պակասում է գետերի կողմից ծով բերվող կենսածին նյութերի քանակը, որն էլ, իր հերթին, բացասաբար է ազդում ծովերում բնակվող կենդանիների վրա:Կենդանիների ու բույսերի պահպանության գործում մեծ է ազգային պարկերի, արգելոցների, արգելավայրերի նշանակությունը: Դրանք հուսալի ապաստան են հազվադեպ և արժեքավոր կենդանատեսակների համար: 

Նյութը ամբողջությամբ վերցվել է Ընկեր Էմանուելի բլոգից. http://emanuelagjoyan.blogspot.com/2012/11/blog-post_3995.html

Էկոլոգիա մարտի 2-6

Բեզոարյան այծ

Կենդանաբանական այգում բեզոարյան ...
Բեզոարյան այծը, քարայծը կամ մորուքավոր այծը, սնամեջ-եղջերավորների ընտանիքին պատկանող երկկճղակավոր կենդանի է, լեռնային վայրի այծ, որն ապրում է բազմազան կլիմայական պայմաններում՝ անապատայինից մինչև լեռնային գոտիներ: Բեզոարյան, կամ վայի այծը ներկայիս տնային այծերի հիմնական նախնիներից է: Բեզոարյան այծերն իրենց անվանումը ստացել են ստամոքսում առկա կարծրացած մազափնջի շնորհիվ, որն այլ կերպ անվանում են բեզոար: Նախկինում մարդիկ բեզոարը համարել են հաջողության խորհրդանիշ, ինչն էլ Բեզոարյան այծերի քանակի կրճատման պատճառ է հանդիսացել: Տեսակը գրանցված է եղել նախկին ԽՍՀՄ կարմիր գրքում: 1996 թ-ից գրանցված է ԲՊՄՄ կարմիր ցուցակում «խոցելի»՝ Vulnerable կարգավիճակով:
Ընդհանուր բնութագիր
Արուների զանգվածը հասնում է 95 կգ-ի, էգերինը՝ 55 կգ, մարմնի երկարությունն արուների մոտ 129-152 սմ է, էգինը՝ 100-110 սմ: Արուների եղջյուրները կարող են հասնել մինչև 130 սմ, էգերինը՝ 25-40 սմ: Եղջյուրները ծառայում են հիմանականում պաշտպանության և պայքարի համար:
Բեզոարյան այծերի մազածածկը տարբերվում է կախված տարածաշրջանից և կլիմայական պայմաններց, այն կարող է լինել միագույն և բազմագույն: Հիմնական հանդիպող գույներն են մոխրագույնը, շագանակագույնը, սպիտակը և սևը: Ամռանը մազածածկույթը կարճանում է, իսկ գույնը դառնում կարմրավուն: Նրանց մազածածկը մեծաապես նպաստում է նրանց հարմարվողականությանը՝ օգնելով դիմադրել լեռնային դաժան կլիմայական պայմաններին:
Հիմնականում ապրում են խիտ ծառաթփային բուսականությամբ վայրերում և տարածքային մեծ փոփոխություններ չեն կատարում: Ձմռանը ուղղվում են դեպի նախալեռներ, ամռանը՝ դեպի բարձունքներ: Այծերը հիմնականում սնվում են խոտերով և տերևներով, սակայն իրենք սնունդ են ծառայում հովազների, արջերի և գայլերի
տեղեկության աղբյուր
https://www.armgeo.am/bezoar_goat/

Distance Learning Tasks March 16-20

1.Put a circle ariund the word that does not go with the others

1.gardener, outlow, smuggler, criminal

2.modern, new, stuffy, original,

3.girder, vest, dress, coat

4.silver, diamond, gold, veal

5.profitable, successful, thriving, failing

6.resaurce, conversation, talk, discussion

2. Choose the proper word

(crazy-mad)

1.The girl was crazy about pop music. 2.Don’t be mad at me.I ahve got nothing to do bwith the whole thing. 3. He was mad when he realized that somebody had entered the room in his absence. 4. The boy is driving them mad with his crazy ideas.5. In the final scene the hero takes the girl’s hand and whispers: ‘ I’m crazy about you. I love you». 6. «hard to say why he should have done it. he must have gone mad».

3.Choose the best option

1. We walked …………as far as…………… the edge of the desert.

Please select 2 correct answers as far as up to until

2. It is another three weeks …………until………………. the holidays.

Please select 2 correct answers to until for up to

3. I don’t know how she manages to support such a large family. She has nothing ………………except…………….. her pension.

besides excep tapart from All of the above

4. Are you wearing anything ……………under…………. your sweater?

below under under neath Either under or underneath  

5. We should arrive …………at…………… their place …………in…………. time …………for………… lunch.

at, in, forin, to, atat, for, inat, by, for

6. They live …………in……………. a small one bedroom flat ………on………….. the third floor.

in, inon, onin, onon, in

7. Granny is arriving ………on………………. the 3.30 train.

inwithon

8. Last year, there were a large number of mangoes …………on…………. the tree.

inatonwith

9. His house is …………on…………….. the way from Mumbai to Thane.

inatbyon

10. He met and fell in love with a French girl when he was ……………in…………. the London School of Economics.

inaton

11. A few days after the accident she died …………from…………….. the injuries.

ofwithfromEither of or from

4. Make the sentenes Passive Voice.

Harry ate six shrimp at dinner. Six shrimps were eaten by Harry at the dinner
Beautiful giraffes roam the savannah. The savannah is roamed by beutiful giraffes
Sue changed the flat tire. The flat tire was changed by sue
We are going to watch a movie tonight. A movie is going to be watched by us tonight
I ran the obstacle course in record time. an obssticle course was ran in a record time by me
The crew paved the entire stretch of highway. The entire stretch of highway was paved by the crew
Mom read the novel in one day. The novel was read by mom in a day
I will clean the house every Saturday. The house will be cleaned by me every Saturday
The company requires staff to watch a safety video every year. Staff is required by the company to watch a safety video every year
Tom painted the entire house. The entire house was painted by Tom
The teacher always answers the students’ questions.the students questions are always answered by the theacher
The choir really enjoys that piece. That piece is enjoyed by the choir
A forest fire destroyed the whole suburb. The whole suburb was destroyed by a forest fire
The two kings are signing the treaty. The treaty is being signed by the two kings
The cleaning crew vacuums and dusts the office every night. The office is vacuumed and dusted by the cleaning crew every night.
Larry generously donated money to the homeless shelter. Money was donated to the homeless shelter by Larry
The wedding planner is making all the reservations. All the reservations are being made by the wedding planner
Susan will bake two dozen cupcakes for the bake sale. Two dozen cupcakes will be baked by Susan for the bake sale
The science class viewed the comet. The comet was viewed by the science class
The director will give you instructions. Instructions will be given to you by the director
Thousands of tourists visit the Grand Canyon every year. The Grand Canyon is visited by thousands of tourists every year
The homeowners remodeled the house to help it sell. The house was remodeled by the home owners to help it sell
The saltwater corroded the metal beams. The metal beams were corroded by the saltwater
The kangaroo carried her baby in her pouch. The kangaroos baby was carried by her in her pounch

Distance learning (April 13-24)

Distance learning (April 13-24)

Translation

Leonardo Da Vinci was born in an Italian town called Vinci. He lived in a time period called the Renaissance, when everyone was interested in art. Even though Da Vinci was a great artist, he became famous for the other things he could do. He was a sculptor, a scientist, an inventor, an architect, a musician, and a mathematician. Da Vinci’s paintings were done in the realist style.

Realism is a type of art that tries to show things exactly as they appear in life. It began in the 18th century, but the greatest realist era was in the mid – 19th century. Most realists were from France, but there were some famous American painters who were realists too.

Surrealists’ paintings were generally based on dreams. Their paintings were filled with familiar objects which were painted to look strange or mysterious. They hoped their odd paintings would make people look at things in a different way and change the way they felt about things. Salvador Dalí was best known for the striking and bizarre imges in his surrealist works.

Լեոնարդո Դա Վինչին ծնվել է Վինչի անունով իտալական քաղաքում: Նա ապրել է մի ժամանակաշրջանում, որը կոչվում է Ռենեսանս և երբ բոլորը հետաքրքրված էին արվեստով: Չնայած որ Դա Վինչին հրաշալի նկարիչ էր, նա հայտնի դարձավ ուրիշ բաների համար: Նա քանդակագործ էր, գիտնական, ճարտարապետ, երաժիշտ և  մաթեմատիկոս: Դա Վինչիի նկարները արվել են ռեալիստ ձևով:

Ռեալիզմը արվեստի տեսակ է, որը փորձում է ցույց տալ ամեն ինչ, ինչպես իրականում կա: Այն սկսվել է 18-րդ դարում, բայց ռեալիզմի լավագույն շրջանը 19-րդ դարի կեսերին էր: Ռեալիստների մեծ մասը Ֆրանսիայից էին, բայց կային նաև հայտնի ամերիկյան ռեալիստ նկարիչներ:

Սուռեալիստների նկարները սովորաբար հիմնված էին երազների վրա: Նրանց նկարներում կային ծանոթ առարկաներ, որոնք նկարված էին տարօրինակ ձևով: Նրանք մտածում էին, որ իրենց տարօրինակ նկարները մարդկանց կստիպեն աառարկաներին ուրիշ ձևով նայել և կփոխեն իրենց զգացմունքները դրանց նկատմամբ: Սալվադոր Դալին ճանաչված էր իր նկարներում տարօրինակ և տպավորիչ պատկերների համար:

Reported speech

1. «What time does the next bus leave?» he said. «I need to get to the station.»
1. He asked what time the next bus left because he needed to get to the station.

2. «Don’t go swimming in the lake,» she said. «The water is filthy.»
2. She warned them not to go swimming in the lake because the water was filthy.

3. «Let’s go shopping tomorrow,» she said. «The sales have started.»
3. She suggested going shopping the following day because the sales had started.

4. «Stand up,» the teacher said to the pupils. «The headmaster is coming.»
4. The teacher ordered the pupils to stand up because the headmaster was coming.

5. «Please don’t take my ring,» she said to him. «It was a present.»
5. She begged him not to take her ring be cause it had been a present.

6. «It’s very late, Martin,» his mother said. «Where have you been?»
6. His mother reminded him that it was very late and asked him where he had been.

7. «Shall I cook the dinner?» he said to her. «You look very tired.»
7. He offered to cook the dinner, adding that she looked very tired.

8. «Please stop making that noise!» she said to him. «I can’t concentrate.»
8. She asked him to stop making that noise, explaining that she couldn’t concentrate.

9. «Yes, I dropped your vase,» she said. «I was cleaning the shelf.»
9. She admitted dropping my vase as she was cleaning the shelf.

10. «Can I use the car, please?» she said. «I need to run some errands.»
10. She asked if she could use the car because she needed to run some errands.

11. «I’m sorry I’m late,» he said. «The car wouldn’t start.»
11. He apologized for being late, explaining that the car wouldn’t start.

12. «Why are you teasing your sister?» she asked him. «You know it makes her unhappy.»
12. She asked/wondered why he was teasing his sister, reminding him that it made her unhappy.

13. «Why won’t you come to the party?» he said to her. «Everyone would love to see you.»
13. He asked why she wouldn’t go to the party and added that everyone would love to see her.

14. «It was Rob who broke the window,» he said to her. «He was kicking the football.»
14. He accused Rob of breaking the window as he was kicking the football.

3. Match the word  with  the proper definition

altogether                               a. to behave in an ostentatious way to impress others

brag                                          b. a face seen from the side

even out                                  c. without paying attention

hold out for                            d. to tell about your own achievements

lame                                         e. useless facts

marvel                                     f. to insist on something

negligence                              g. to come into balance

profile                                     h. carelessness

illiterate                                  i. to be amazed

show off                                  j. one who cannot read or write

absently                                  k. to pull hard

squabble                                 l. completely

stray                                       m. to argue

trivia                                      n. to get lost

yank                                      o. stupid and boring

1-I
2-d
3-g
4-f
5-o
6-I
7-h
8-b
9-j
10-a
11-c
12-m
13-n
14-e
15-k

5.Read the dialogues and choose the most appropriate options to complete the dialogues.

1. Doctor
Take this medicine for a week and you’ll start to feel better.
Patient
—————
Doctor
Are you sure? It’s the best on the market.
Patient
Yes I am. Can you please prescribe another one?

D) But I’ve used it before and it did not help at all.
2. Jake
How did you like the movie you saw last night?
Karen
I can’t say it was the best I’ve ever seen.
Jake
—————
Karen
Certainly not. Do not waste your time.

E) Then you wouldn’t recommend it, would you?

3. Father
What? You crashed the car again?
Son
—————
Father
I’m sure it wasn’t. This is the third accident you have had this year.
Son
You’re very angry now, dad. We had better talk about this later on.
C) But it wasn’t my fault. You’ve got to believe me.

4.Chuck
—————
Sue
Why do you think so?
Chuck
Whenever we meet, she pretends not to see me.
Sue
I don’t thin k it’s because she hasn’t got over her anger. She’s having
a bad time at work nowadays.

A) It seems that Martha is still angry with me.

5.Tom
—————
Mary
Are you kidding? We are in June.
Tom
So what? What’s wrong with June?
Mary
The right time to trim your roses is the beginning of winter, when they
lose their flowers.
D) Have you got any idea what the right time is to shorten rose plants?

6.Complete the sentences with the most appropriate options.

1. Even though the two parties appear united in negotiations, —-.

B) they weren’t able to agree on the subject
2. The moment I saw the sad face of my girl friend, —-.
C) I had decided to leave the house
D) I found out that something was wrong
3. You had better take your mobile phone with you —-.

C) because I will not be at home during the whole day

4. —- when they learned that the chairman would not be able to join the meeting.

E) They will have already discussed the most important subjects

5. —-, the Grammys are the highest rated.
E) Of the «big three» music awards shows

«Սասնա ծռեր». ընթերցումներ

Կարդացել եմ Եղիշե Չարենցի <Սասնա ծռեր>-ը: Դուրս եմ գրել ինձ անծանոթ բառերը:Ինձ համար հատկապես հետաքրքիր էր կարդալ Չարենցին, քանի որ Թումանյանի և Զարյանի տարբերակներին արդեն ծանոթ էի: Ստորև բերում եմ Չարենցի Ծռերում ինձ հանդիպած անծանոթ բառերը:

երկնահեց — բնստ. երկնքին հենված, երկնահաս, երկնահուպ:

ահռել — սարսափել, երկյուղով համակվել, այլայլվել, ապշել (տպավորության սաստկությունից):

դիվոտ — դիվահար, խենթ, խելագար:

հարամի — ավազակ

անսալ — լսել մեկի խոսքին, հպատակվել, հնազանդվել:

կամիվ — կամքով

ազատանի — պատմ. ազատներ, ազնվականներ, ազատների դասակարգ, ազնվական:

խարազան — կաշեփոկերից կամ ձարից (ձիու բաշի ու պոչի մազ) հյուսած երկար ու հաստ մտրակ՝ խոշոր եղջերավոր անասուններին վարելու համար. փխբ. պատիժ, պատժիչ, պատիժը գործադրող, փխբ. ճնշում, կեղեքում, հալածանք:

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started