Design a site like this with WordPress.com
Get started

Translation of a review of “Pirates of the Caribbean 2”

Ջեքը վերադարձել է։ Եվ նորից, այս տարօրինակ ծովահենը հետախուզման մեջ էր։

Ջեք Ճնճղուկի փախուստի կազմակերպման մեջ մեղադրվող Վիլ Թուրներ և Էլիզաբեթ Սվան ամուսիններին ձերբակալելուց հետո, “Արևելյան Հնդկաստան” Առևտրի ընկերությունը ներկայացնող չարամիտ լորդ Բեքետը Վիլլին առաջարկում է այսպիսի պայման․ գտնել ծովահենին և վերադարձնել, բայց առաջին հերթին բերել նրա հեքիաթային գանձեր գտնող կողմնացույցը։ Այլապես Վիլին մահապատժի կենթարկեն։ Այլընտրանք չունենալով՝ Վիլլը որոշեց գտնել այդ ծովահենին՝ կնոջն ազատելու համար։

Միևնույն ժամանակ Ջեքին առևանգել էր մարդակերների մի խումբ, որը մտածում էր, թե նա աստված է։ Ջեքն այդ կղզի գնացել էր Դեյվի Ջոնսի սիրտը գտնելու համար։ Ջոնսն իր սիրտը պահել էր սնդուկի մեջ։ Ջեքի կարծիքով ով ունենար Ջոնսի սիրտը, նա էլ կկարողանար կառավարել ամենասարսափազդու նավն՝ իր անձնակազմով հանդերձ։ Անձնակազմի մեջ էր նաև Վիլլ ի հայրը՝ Բիլլ Թուրները։

Վիլլը փնտրում էր Ջեքին, որպեսզի ազատվեր կախաղանից ։ Նա նույնպես ուզում էր Դեյվի Ջոնսի սիրտը, որպեսզի ազատի իր հոր հոգին։ Ջեքը ուզում է գտնել Վիլլին, որպեսզի մարի իր պարտքը Ջոնին, Ջոնը ուզում է գտնել Ջեքին, որովհետև այս խաբեբայի կյանքի ժամկետը լրացել էր։ Լորդ Բեքեթը փնտրում էր Ջեքին և իր կողմնացույցը, որը նրան կտաներ սնդուկի մոտ։ Էլիզաբեթի նախկին նշանածը՝ Նորինգտոնը, Ջեքից վրեժ է ուզում լուծել և հույս ունի, որ դրանով կարժանանա Լորդ Բեքեթի հավանությանը։ Էլիզաբեթն ուղղակի ուզում է ամուսնանալ։

Jack is back. And once again, the eccentric pirate is a wanted man.

After arresting lovebirds Will Turner and Elizabeth Swann for abetting Capt. Jack Sparrow’s escape (which ended the first Pirates movie The Curse of the Black Pearl), the malicious Lord Beckett of the East India Trading Company offers Will a deal: Locate the pirate and return him—and, more importantly, the mystical treasure-bearing compass he possesses—or else face sure execution. With no other option, Will sets out to find the outlandish buccaneer, promising to return and free his love.

Meanwhile, Jack, who’s been captured by a group of cannibals who think he’s a god, is after something of his own: a key to legendary pirate Davy Jones’ locker. The key unlocks a chest containing no swag, merely the still-beating heart of the feared sea marauder. According to Jack, whoever seizes Jones’ heart will control the half-squid, half-man himself—and his crew of undead, sea-ruling souls that includes Will’s cursed father, “Bootstrap” Bill Turner.

Will wants Jack so he can escape the gallows. He also wants the heart to free his dad’s soul. Jack wants Will in order to settle a debt with Jones. Jones wants Jack, whose time of scheming as a living swindler is up. Lord Beckett wants Jack and the compass, which ultimately leads to the chest. Elizabeth’s ex-fiancé, Commodore Norrington, wants revenge on Jack and hopes to earn the approval of Lord Beckett. And Elizabeth just wants to be married—or so it seems. Whew! Talk about your tangled and mangled treasure hunt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: