Թափոնների հիմնախնդիր

1.Ներկայացնել թափոնների հիմնախնդրի էությունը:

Թափոնները լինում են պինդ, հեղուկ և գազային: Հեղուկ և գազային թափոններին անվանում են արտահոսք կամ արտանետում, իսկ պինդ թափոններին`  աղբ: Պինդ թափոնները լինում են կենսաքայքայվող (խոհանոցային մնացորդներ, գոմաղբ, թղթի և սննդի մշակման գործարանների թափոններ) և ոչ կեսաքայքայվող, ինչպիսիք են մետաղները, ապակին, պոլիեթիլենը, ռետինը և այլ նյութեր: Հեղուկ և գազային թափոններն առաջանում են քիմիական արդյունաբերության ժամանակ (նավթի վերամշակում, խոշոր քիմքական գործարանների գործունեություն և այլն): Կենցաղային թափոններն առաջանում են մարդու ամենօրյա գործունեության հետևանքով (ուտելիքի մնացորդներ, մեկանգամյա օգտագործման իրեր, պոլիէթիլենային տոպրակներ, ջուր և այլն): Արդյունաբերական թափոններն առաջանում են արդյունաբերական տարբեր ճյուղերի գործունեության հետևանքով: Դրանք անպետք ու չօգտագործվող իրեր են, որոնք ժամանակի ընթացքում հավաքվում են ինչոր տեղ և վերածվում են աղբի կամ թափոնների հսկայական սարերի: Աղբի քանակը տարեցտարի աճում է:

2.Նկարագրել թափոնների առաջացման հիմնական  պատճառները:

Դրա պատճառներից են` երկրագնդի բնակչության աճը, միանգամյան օգտագործման ապրանքների մեծ քանակությունը, օգտագործվող ապանքատեսակների բազմազանության աճը, մարդկանց կենսամակարդակի բարձրացումը և գիտության ու տեխնիկայի նորանոր նվաճումները:

3.Նկարգրել այդ թափոնների հետևանքով առացաջացած էկոլոգիան խնդիրներն ու կապը այլ էկոլոգիական խնդիրների հետ:

ՀՀ-ում գործում են մետաղական հանքանյութի բազմաթիվ հանքեր, որոնք հանքանյութը արտահանում են բաց և փակ եղանակներով: Բաց արտահանման ժամանակ առաջանում է փոշի, որը հագեցած է ծանր մետաղներով: Հանքանյութից մետաղը կորզելուց հետո հեղյուսը լցվում է պոչամբար: ՀՀ-ում կա 25 պոչամբար, որոնք իրենցից ներկայացնում են մեծ վտանգ մարդկանց և շրջակա միջավարի համար: Այդ վտանգը չեզոքացնելու համար անհրաժեշտ է թափոնները վերամշակել, որը չի իրականացվում..: Օդը բավականինմեծ քանակությամբ աղտոտում են մետալուրգիական գործարանները (Ախթալայի ԼՀԿ, Քաջարանի ԼՀԿ) մթնոլորտ արտանետելով մեծ քանակությամբ ծծումբ և ծանր մետաղներ:

4.Ներկայացնել թափոնների նվազմանը ուղղված աշխատանքների հիմնական ուղղությունները:

Թափոններ քանակի նվազացման պայքարի լավագույն միջոցներից են թափոնների քանակի նվազեցումն ու թափոնների կրկնակի օգտագործումը: Թափոնների քանակի մեծ մասը կարելի է օգտագործել որպես օգտակար պաշար: Շատ հաճախ պաշարները դիտարկվում և օգտագործվում են միակողմանի` օգտակարից անօգտակար: Մինչդեռ անհրաժեշտ է բոլոր պաշարների համար գտնել սպառիչ կիրառություն, կատարելագործել սարքավորումները: Թափոնների նվազեցման հիմնահարցում մեծ դերակատարում ունեն ճարտարագետները, որոնք պետք է կատարելագործեն բոլոր սարքերն ու տեխնոլոգիաները հնարավորին չափ անթափոն արտադրություններ ստեղծելու համար, իսկ եթե հնարավոր չէ, պետք է մտածեն` ինչպես վերօգտագործեն այդ թափոնները: Թափոնների հիմնախնդրի լուծման լավագույն միջողներից մեկը դրանց վերամշակումն է: Կարելի է կոշտ թափոնների վերամշակումից ստանալ կոմպոստ, որը արժեքավոր օրգանական պարարտանյութ է, իսկ ոչ կենսաքայքայվող թափոնները վերօգտագործել:

5.Բերել հաջողված օրինականեր:

ՀՀ-ում ամենաշատ արդյունահանվող մետաղները` պղինձն ու մոլիբդենը հանդիպում են բազմամետաղային հանքերում, որտեղ բացի վերոհիշյալ մետաղներից, հանդիպում են նաև շուրջ երկու տասնյակ այլ մետաղներ ու տարբեր օգտակար հանածոներ: Բազմամետաղային հանքից օգտագործվում են միայն պղինձն ու մոլիբդենը, մնացածը` արտանետվում են որպես թափոն: Տեխնոլոգիաների զարգացման և ներդրումների ավելացման պարագայում մնացած օգտակար հանածոները ևս կարելի է օգտագործել:

Չհագեցած միացությունների հալոգենացումը ցածր ջերմաստիճանում պրոտոնազուրկ երկբևեռ լուծիչներում իրականացնելիս նպաստում է քլորոպրենի արտադրական թափոնի կրճատմանը:

Տեղեկությունները վերցված են տարբեր համացանցային աղբյուրներից, այդ թվում ՝ http://emanuelagjoyan.blogspot.com/2014/05/blog-post_3593.html:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: