Անհատական ուսումնական պլան

31․03․2020-15․04․2020

1․ կատարել հեռավար ուսումնական ծրագրով տրված հանձնարարությունները,

2․նվագել օրեկան 2 ժամ,

3․ ընտանեկան դպրոցի շրջանակներում․

-օրեկան դիտել 2 ֆիլմ, այդ ֆիլմրի մասին կարծիք գրել բլոգում

-մեքենա վարել սովորել և սովորածս ներկայացնել բլոգում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: