Համբարձում

Որպես սիրո, մայրության, պտղաբերության, գեղեցկության տոն՝ Համբարձման տոնի ծեսերը ոչ միայն բնությունից վերցնում էին, այլեւ օգնում էին , տալիս էին այն, ինչ կարող էին: Օրինակ ‘ Համբարձման վիճակահանությունից հետո Համբարձման վիճակի փարչի ջուրը շաղ էին տալիս խոտերի մեջ ՝ այսպիսով դաշտերին տալով լուսնի լույսով եւ մարդկանց սիրով զորացած կախարդական ջուրը : Նույն օրը կանայք կաթնով էին եփում եւ կաթնովը շաղ տալիս, ցրում արտերի եզրերին, դաշտերում, այգիներում: Դա դիտվում էր որպես զոհաբերություն, որպես մատաղ դաշտերին, այգիներին, արտերին հովանավորող ոգիներին, ուժերին: Այսպիսով, Համբարձումը բնություն-մարդ միասնությունը եւ փոխադարձ կապը խորհրդանշող տոն էր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: