Ազատություն

Ազաությունը իմ կարծիքով ,մարդու ազատ լինելու իրավունքն է ,բայց նաև միայն մարդիկ չեն ,որ ազատ են: Իմ կարծիքով ազատությունը չի լինի ազատություն եթե մարդ ներսից ազատ չլինի:Մարդ ներսից կարող է անսահմանապակ ազատություն ունենա,բայց ֆիզիկական ազատությունը տարբերվում է հոգեոր ազատությունից : Ֆիզիկական ազատւթյունը սահմանապակվում է այնտեղ ,որտեղ սկսվում է ուրիշի ազատությունը :Մարդ կարող է իր գործողություններով ազատ լինի , բայց այդ ժամանակ ել արդեն օրենքն է սահմանափակում մարդու ազատությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: