մանկավարժություն և մայրություն

Մանկավարժության և մայրության կապն այն է, որ ամեն մանկավարժ կարող է մայր լինել։ Շատերը չեն, որ կարողանում են կատարել մանկավարժի աշխատանքը և դրան համատեղ կատարել մայրական պարտականությունները։ Այնուամենայնիվ ինձ թվում է, որ լավ մայրը չի կարող վատ մանկավարժ լինել , ոչ էլ վատ մանկավարժը՝ լավ մայր։ Հետաքրքիր է, որ մինչդեռ միջազգայնորեն գործածվող տերմինը “պեդագոգ”-ն է, որն առաջացել է հին հունարեն “պեդոս” (երեխա, մանուկ) և “ագո” (առաջնորդ) բառերից և նշանակում է առաջնորդել մանուկներին, “մանկավարժ” բառացիորեն նշանակում է մանուկ վարժացնող և ավելի շատ ասոցացվում է ինչ-որ բանում վարժեցնելու, ոչ թե առաջնորդելու հետ։ որն ել մոր գործն է մոր և մանկավարժի հիմնական տարբերությունը այն է ,որ մայրը շարժվում է իր բնազդներով իսկ մանկավար հմտություններով , որոնք սովորել է;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: