Թարգմանություն

The German government wants people to use less plastic. From 2016, people use fewer plastic bags. Now, the government is working on new laws.

These laws are going to ban plastic bags. The EU wants to do this in 2021. The New York state in the USA wants to do this next year.

Գերմանիայի կառավարությունը ուզում է, որ մարդիկ օգտագործեն ավելի քիչ պլաստիկ։ 2016 թվականից սկսած մարդիկ օգտագործում են ավելի քիչ պլաստիկ տոպրակներ։ Հիմա կառավարությունը աշխատում Է նոր օրենքների ուղղությամբ։

Այդ օրենքները արգելելու են պլաստիկ տոպրակները։ Եվրոպայի միությունը ուզում է անել սա 2021 թվականին։ Նյու Յորքի նահանգը ուզում ե սա գործածել մյուս տարի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: